Disclaimer

1. Aansprakelijkheid
Dierenpension Annemiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van deze website of van de informatie die op deze website staat. Dierenpension Annemiek heeft veel zorg besteed aan de realisatie van dierenpensionannemiek.nl. De informatie op deze website komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent echter niet dat Dierenpension Annemiek enige garantie geeft in volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De informatie kan bovendien worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Dierenpension Annemiek alsook haar providers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, storingen of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het eventueel niet correct of niet volledig doorsturen van elektronische formulieren.

2. Beperkt gebruik
Het is niet toegestaan om welke informatie dan ook, die via deze website wordt bekomen, om het even op welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. De eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Dierenpension Annemiek. Een ieder die enig materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Dierenpension Annemiek.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Dierenpension Annemiek controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Dierenpension Annemiek kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Dierenpension Annemiek de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Dierenpension Annemiek en de uitbaters van deze sites. Dierenpension Annemiek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar deze website dierenpensionannemiek.nl verwijst.

4. Bescherming persoonsgegevens
De gegevens die Dierenpension Annemiek langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden vertrouwelijk behandeld. Zij dienen uitsluitend om de dienstverlening te verbeteren en de door bezoekers gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Dierenpension Annemiek.

Aangesloten bij brancheorganisatie Dibevo
Dierenpension Annemiek is aangesloten bij brancheorganisatie Dibevo en houdt zich aan de algemene voorwaarden en kwaliteitsnormen die Dibevo van zijn leden vereist. U kan de algemene voorwaarden hier downloaden als PDF.